ghor_rgb

Bovenregionaal Opleiden, Oefenen en Trainen

Geplaatst op: 14-9-2017

Leren van en mét elkaar, dát is het uitgangspunt van de activiteiten die al jaren in samenwerking met de Oostelijke Veiligheidsregio’s in het kader van opleiden, trainen en oefenen van de GHOR-crisisorganisatie worden georganiseerd. De veiligheidsregio’s Noord-Oost Gelderland, Twente, Gelderland Midden, -Zuid en IJsselland geloven in ‘1 en 1 is 3’.


8 mei 2017, een grote groep Officieren van Dienst Geneeskundige zorg (OvdG) van de 5 regio’s staat met verwondering midden in het enorme olifantenverblijf van Burgers Zoo. Want naast het ‘van en met elkaar leren’, is er ook ruimte voor ontspanning tijdens de jaarlijks terugkerende ‘bovenregionale OvdG-dag’.  In het ochtendprogramma hebben de collega’s eerder met het Criviant spel de kennis van de multidisciplinaire samenwerking opgehaald. Daarna was het aan twee collegae OvdG-en om inzet ervaringen te delen. Roger Weimar (GHOR IJsselland) deelde zijn ervaringen als OvDG tijdens het treinincident in Dalfsen. Marco Pfeiffer, GHOR Gelderland Zuid) vertelde op zijn beurt over de inzet OvDG tijdens een brand op oudjaarnacht in een appartementencomplex in Lent. De heren namen de collega’s chronologisch mee in het incident en stelde telkens de vraag: ‘wat zou jij doen in deze situatie’. Ieder incident kent immers keuzemomenten. Met name het delen van de bijbehorende dilemma’s en afwegingen met de collega’s was erg waardevol. En waarom zouden we deze kennis en ervaring binnen de regio houden?

Uitwisselen van ervaringen, kennis en kunde is leidend in de OTO-activiteiten van de samenwerkende Veiligheidsregio’s . Zoveel inzetten zijn er immers niet. Daarom is het des te belangrijker de incidenten die geweest zijn breed te bespreken. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat we op een dag elkaar moeten ondersteunen bij een groot of langdurig incident. Dat de collegae elkaar tijdens 1 van de OTO-activiteiten al eens ontmoet hebben is ontzettend waardevol. Het is al zo vaak gebleken dat het elkaar kennen de samenwerking tijdens een incident makkelijker en prettiger maakt. 

23 maart 2017, de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) en de Algemeen Commandanten geneeskundige zorg (ACgz) zijn samengekomen nabij Deventer training over bestuurlijke sensitiviteit. Hoe pak je op tactisch en strategisch niveau een bepaald incident aan, wat vraagt bestuurlijke advisering voor competenties en hoe werk je als DPG en ACgz optimaal samen. Allemaal thema’s die zich niet beperken tot regiogrenzen en die zich dus uitstekend lenen voor een bovenregionale training. Temeer ook omdat het bijdraagt aan het versterken van het Oostelijke netwerk en elkaar beter leren kennen.
Ook kan het simpelweg effectiever en efficiënter zijn om in bovenregionale samenwerking bepaalde activiteiten op te pakken. Zo hebben we een mooie slag gemaakt door in 2016 alle OvdG-en van de  Oostelijke regio’s gezamenlijk bij te scholen met een voor ons op maat samengesteld programma. Hiermee hebben we niet alleen een specifiek op onze wensen ontwikkelde scholing kunnen aanbieden, ook hebben we aan ons Oostelijk netwerk kunnen bouwen door te investeren in bovenregionale kennismaking.

Uiteraard wordt er binnen het Oostelijke netwerk niet alleen op het gebied van OTO nauw samengewerkt. Een mooi voorbeeld van samen optrekken en met en van elkaar leren is alles rondom de netcentrische werkwijze en informatiemanagement. Zo stemmen we werkwijzen met elkaar af en zijn er regelmatig overleggen om ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Een gezamenlijke visie en werkwijze voor evenementen(- advisering) is ook een thema in deze bovenregionale samenwerking.

Terug naar het nieuwsoverzicht