ghor_rgb

Geslaagde oefening Vervoersplan

Geplaatst op: 27-1-2016

Op 26 januari is het Vervoersplan zorginstellingen Twente geoefend. Dank zij de inzet van diverse hulpverleners, zorginstellingen en vrijwilligers zijn twee realistische oefeningen gehouden. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners in de praktijk getest. De oefening vond plaats op het SafetyCare Center, het geneeskundig trainingscentrum van de GHOR Twente op de Twente Safety Campus.

 

Tijdelijke opvang en vervoer bij incident

De GHOR is ten tijde van grootschalige calamiteiten verantwoordelijk voor de coördinatie van alle geneeskundige organisaties. Ook heeft de GHOR de taak om bij grote calamiteiten ondersteuning te bieden aan zorginstellingen als hier behoefte aan is. Een zorginstelling kan om diverse redenen ontruimd of geëvacueerd worden. Als de cliënten na het incident niet terug kunnen naar hun eigen woning of elders in het gebouw ondergebracht kunnen worden, dan zullen ze verplaatst moeten worden naar een andere tijdelijke locatie. De zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze tijdelijke opvang en het regelen van vervoer. GHOR Twente heeft vanuit haar faciliterende en ondersteunende rol met verschillende partijen om tafel gezeten om in beeld te brengen wat allemaal geregeld moet worden om dit proces gestructureerd te kunnen laten verlopen. Omdat er veel verschillende partijen betrokken zullen zijn bij dit logistieke proces is het raadzaam om hier aan de voorkant afspraken over te maken.

 

Vervoersplan in praktijk

Als alle Twentse zorginstellingen met dit vervoersplan instemmen ontstaat het voordeel dat er één afgesproken werkwijze gehanteerd kan worden. Dan is voor alle betrokken partijen bij voorhand duidelijk wie er allemaal bij betrokken zijn, hoe de samenwerking dan verloopt en wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.

Bij de oefening waren hulpverleners van de ambulance, brandweer en politie aanwezig. Ook Brookhuis Groep uit Oldenzaal en UTS Grijpma Verhuizingen Enschede waren aanwezig, omdat zij samenwerkingspartners zijn voor GHOR Twente voor het vervoeren van personen bij calamiteiten bij zorginstellingen. Vanuit de zorginstellingen hebben LIVIO, Zorggroep Sint Maarten, De Vriezenhof, Ariënszorgpalet, Roessingh, ZorgAccent, Carintreggeland en Zorggroep Manna hun medewerking verleend bij de oefening.

 

Samenwerking belangrijk

Goede samenwerking tussen meerdere partijen verkrijg je door elkaar te kennen en te kunnen bereiken via de kortste lijnen. Ook duidelijke afspraken vooraf maken over wie welke acties gaat uitvoeren is bij dit soort logistieke processen van belang.

Terug naar het nieuwsoverzicht