ghor_rgb

Hoe bereid de witte keten zich voor op terroristische aanslagen?

Geplaatst op: 20-7-2017

De afgelopen jaren zijn we meerdere keren geconfronteerd met terroristische aanslagen. En niet alleen aan de andere kant van de wereld, maar ook dichtbij. Binnen de Veiligheidsregio Twente is bepaald dat in 2017 voorbereiding op een terroristische aanslag extra aandacht krijgt. Omdat er meer partijen bij betrokken zijn, wordt het multidisciplinair aangepakt.


Partners in de geneeskundige kolom zijn voorbereid op onverwachte ernstige incidenten. Na een terroristische aanslag krijgen medewerkers uit de ‘witte kolom’ met andere situaties te maken dan na een ‘gewoon’ incident. Dit bleek uit de verhalen van geneeskundige collega’s die betrokken waren bij de hulpverlening na de aanslagen in Brussel. GHOR Twente inventariseert de initiatieven die bij de verschillende partners op dit gebied genomen zijn en kijkt waar er behoefte is aan verdere afstemming of acties.


Op donderdag 20 juli zaten daarom verschillende partners aan tafel met elkaar. MST, ZGT, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, GGD Twente en GHOR Twente deelden hun ervaringen en de lopende initiatieven op het gebied van voorbereiding op een terroristische aanslag. Bij verschillende partijen wordt het thema terrorisme meegenomen in de oefeningen en trainingen binnen hun eigen organisatie. De werkwijze na een terroristische aanslag is vaak vergelijkbaar met de dagelijkse werkwijze. Toch zijn er een aantal factoren die anders zijn, zoals een continue dreiging van nieuw gevaar. Vanuit de regio’s met de zes grote steden is een start gemaakt met een landelijke werkwijze.


Tijdens de ochtend zijn verschillende thema’s besproken waarbij voor de regio Twente een gezamenlijke werkwijze nodig is. Zo is de veiligheid van de hulpverleners, maar ook slachtofferinformatie een onderwerp waar alle ketenpartners mee te maken hebben. Weten wat je als hulpverlener te wachten staat na een terroristische aanslag en inzicht in elkaars werk helpt bij een betere voorbereiding. GHOR Twente heeft de verbeterpunten verzameld en gaat er mee aan de slag.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht