Terug naar overzicht
1 oktober 2018

Betere inzet expertise Officieren van Dienst Geneeskundig

Getbigthumbnail (2)

Bij incidenten vanaf GRIP 1 wordt voor de coördinatie van de witte keten altijd een Officier van Dienst geneeskundig (OvD-G) ingezet. Ook kunnen er andere redenen zijn om bij een incident een Ovd-G op te roepen. Denk aan CBRN, een groot aantal slachtoffers of wanneer een zorginstelling betrokken is.

Vanaf 1 oktober gaat GHOR Twente met een andere constructie van de OvD-G werken. Afgelopen jaar zijn in de voorbereiding op de nieuwe constructie veel gesprekken geweest met onder andere Ambulance Oost en de officieren zelf om gezamenlijk tot een optimale invulling van de functie te komen. Tot 1 oktober 2018 was de OvD-G een gecombineerde functie met de Rapid Responder van Ambulance Oost. Sinds begin 2017 werkt Veiligheidsregio Twente met een andere structuur van de crisisorganisatie. Hierdoor is er sprake van meer flexibiliteit en slagvaardigheid. GHOR Twente wilde hier graag bij aansluiten en daarom een andere invulling geven aan de OvD-G functie. Door de flexibilisering is de functie van OvD-G steviger geworden.

De OvD-G een week op kantoor
Ook was er vanuit GHOR Twente een sterke wens de officieren meer en anders te kunnen betrekken bij reguliere werkzaamheden of adviezen van GHOR Twente. Het belang van een blijvende samenwerking en inzet van de expertise van de Ambulance Oost collega’s waren hierbij belangrijke uitgangspunten. Eén en ander heeft geleid tot de volgende vernieuwing.

  • Per 1 oktober 2018 worden er 10 Officieren van Dienst geneeskundig gedetacheerd vanuit Ambulance Oost naar GHOR Twente.
  • Deze 10 Officieren nemen deel in een piket. Dit komt neer op 1x per 10 weken een piket; gedurende een hele week van woensdag tot woensdag, 24/7 dienst.
  • In deze piketweek is de OvD-G tijdens werkdagen aanwezig op het GHOR bureau, waarbij ze GHOR gerelateerd werkzaamheden doen. Denk hierbij aan:
    • evenementen advisering
    • ondersteunen bij de uitvoering van oefeningen
    • meedenken in planvorming

Inzet en herkenbaarheid
Tijdens de piketweek wordt de OvD-G bij incidenten ingezet en deze taak gaat natuurlijk altijd boven taken van het GHOR bureau. Ook de avonduren en weekenden hebben de officieren dienst. Ze hebben een piketauto zodat de officieren bewegingsvrijheid hebben in hun piketweek, maar wel direct inzetbaar zijn. De OvD-G is en blijft herkenbaar aan de GHOR kleding.

Korte lijnen
We streven met deze nieuwe invulling van de functie Ovd-G naar -nog- kortere en efficiëntere lijnen tussen de bureauorganisatie GHOR Twente, de crisisorganisatie en haar ketenpartners. Het is voor iedereen nieuw en anders en we hebben ontzettend veel zin om hier samen invulling aan te gaan geven!