Terug naar overzicht
4 juni 2020

Brandweer Twente bedankt!

Getbigthumbnail (26)

De afgelopen periode stond in het teken van het bestrijden van Corona en het voorkomen van nieuwe besmettingen. 

Hierbij was een goede verdeling van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) belangrijk. GHOR Twente heeft in samenwerking met IJsselland, VNOG en de ROAZ regio’s Euregio en Zwolle de regie gevoerd op de verdeling van de schaarse PBM.

Ook Brandweer Twente heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, door de distributie op zich te nemen. Zij waren de afgelopen periode een graag geziene gast bij de zorgverleners in Twente.
GHOR Twente en Acute Zorg Euregio hebben een bloemetje overhandigd aan de collega’s van Brandweer Twente als dank voor hun tomeloze inzet.