15 augustus 2023

Care & Cure Event: 'Borg je zorg'

Foto Artsen Zonder Grenzen

GHOR Twente en Acute Zorg Euregio organiseren een themabijeenkomst speciaal voor de Care en Cure-partners binnen de regio Twente en Oost-Achterhoek.

Heb jij een crisisfunctie bij een zorgorganisatie in Twente of de Oost-Achterhoek, zoals crisiscoördinator of veiligheidsadviseur? Wij organiseren met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Acute Zorg Euregio een interessant evenement voor jou! Care & Cure Event ‘Borg je zorg: risicomanagement & crisisvoorbereiding’ vindt plaats op 16 november 2023 van 9.00 tot 14.00 uur in De Grolsch Veste.

Na een inspirerende presentatie door Artsen Zonder Grenzen krijg je in verschillende workshops handvaten en inzichten om de risico’s die jouw organisatie bedreigen scherper in beeld te krijgen. We hebben een speciale focus op regionale en plaatsgebonden risicofactoren, tegen de achtergrond van de Zorgrisicoprofielen waar onze veiligheidsregio’s momenteel aan werken. Inclusief lunch en voldoende gelegenheid om te netwerken. 

Ja, ik meld me aan!

Programma

Artsen zonder Grenzen: een verhaal uit de praktijk

Elke missie heeft zijn eigen verhaal. Een missie start met een briefing voor vertrek. Ter plaatse komen de
medewerkers van Artsen zonder Grenzen tal van situaties tegen waarbij zij de risico’s voor hun eigen veiligheid en/of gezondheid moeten inschatten en moeten besluiten of iets wel of niet kan doorgaan.

Workshops

1. Aan de slag met het zorgrisicoprofiel

Door: GHOR Twente en GHOR Noord- en Oost-Gelderland

Het afgelopen jaar is in de regio Twente en Noord- en Oost-Gelderland het zorgrisicoprofiel opgesteld. Samen met de zorgpartners in de regio is gekeken welke risico’s het meest waarschijnlijk zijn en welke de meeste impact hebben voor de zorg(keten). In deze workshop gaan we in op hoe we het zorgrisicoprofiel kunnen gebruiken om ons nog beter voor te breiden op een ramp of crisis.

2. Omgevingsfactoren die kunnen zorgen voor een ramp!

Door: Brandweer Noord- en Oost-Gelderland en GHOR Twente

Bij de voorbereiding op een ramp of crisis wordt meestal alleen gekeken naar de eigen organisatie. Maar soms zijn er in de omgeving van een zorgorganisatie omgevingsfactoren die een verhoogd risico geven op een ramp. Denk hierbij aan de ligging van een zorgorganisatie in een bosgebied, of aan een spoor waar gevaarlijke stoffen over vervoerd worden… In deze workshop gaan we samen kijken naar welke omgevingsfactoren van belang kunnen zijn en hoe men daar rekening mee kan houden in de voorbereiding op rampen en crises.

3. En dan gaat het licht uit... over verstoring in de energievoorziening

Door: Enexis

In deze workshop neemt Rob van Hoof, coördinator crisismanagement van Enexis, je mee in een scenario waarin voor langere tijd in de regio de stroom uitvalt, een black out! Hoe ziet de wereld er dan uit en wat betekent een langdurige stroomuitval voor uw zorgorganisatie? En wat kun je doen om voorbereid te zijn op een dergelijke crisis?

4. De risicodialoog als praktische aanpak voor risicomanagement

Door: Universiteit Twente

Hoe ga je risicomanagement praktisch vormgeven? Hoe voer je een risicoanalyse uit? Welk gedrag speelt hierbij een rol? In deze workshop gaan we met elkaar vaststellen – aan de hand van een raamwerk – wat de ingrediënten zijn van een goede risico-dialoog. De workshop wordt gegeven door dr. ir. Jan de Leede en Dick Wijnveen.

Bekijk hier het volledige programma

 

Foto: Artsen Zonder Grenzen