Terug naar overzicht
25 april 2019

GHOR Twente en voetbal?!

Getbigthumbnail (11)

"Ik ben een enorme voetbalfan en had nooit verwacht dat ik daar in mijn werk bij de GHOR mee te maken zou krijgen. En toch is het zo", vertelt Tim enthousiast. Tim houdt zich binnen GHOR Twente bezig met planvorming en informatiemanagement.

Veiligheidsverklaring

Waar komen de werkzaamheden van de GHOR en voetbal bij elkaar? Tim: "De GHOR is net als bijvoorbeeld brandweer en politie betrokken bij de veiligheidsverklaring. De veiligheidsverklaring zorgt voor een waarborging van de wettelijke veiligheidseisen en bevordert de kwaliteit van de integrale wedstrijdorganisatie. Het format hiervoor is door de KNVB opgesteld. Elke betaalde voetbalclub moet een dergelijke veiligheidsverklaring hebben die ondertekend is door de club en de burgemeester van de betreffende gemeente.

Zoals het woord al zegt, staat in de veiligheidsverklaring hoe de club er voor zorgt dat supporters zo veilig mogelijk naar een wedstrijd kunnen gaan. De GHOR denkt daarin bijvoorbeeld mee over het aantal EHBO'ers tijdens een wedstrijd." Daarnaast denkt de GHOR ook mee in het calamiteitenplan.

Check medische gedeelte

Om een goed beeld te hebben van wat er allemaal bij komt kijken, loopt Tim af en toe mee met de medisch coördinator van de voetbalclub op een wedstrijddag. "Daarbij kijken we samen hoe we zaken kunnen verbeteren. Vanuit de GHOR is 24 uur per dag een Officier van Dienst geneeskundig (OvD-g) bereikbaar. De OvD-g wordt gealarmeerd bij ernstige incidenten. Maar hij/zij kijkt ook mee bij de check van het medische gedeelte van de veiligheidsverklaring."

Crisisoefening

Niet alleen voor de veiligheidsverklaring en het calamiteitenplan is er contact tussen de voetbalclubs en de GHOR. De regionale crisisorganisatie oefent één keer per jaar in elke Twentse gemeente. Bij een oefening afgelopen jaar is samengewerkt met één van de Twentse voetbalclubs. "De lijntjes zijn kort en we weten elkaar goed te vinden", aldus Tim. "Dit zorgt voor extra veiligheid en goede verbinding in de geneeskundige keten over de volle breedte."