30 maart 2021

Jaaroverzicht GHOR 2020

Afbeelding Jaarbericht 2020

Het jaar 2020 ligt inmiddels al weer een tijdje achter ons. Het was een bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de COVID-19 pandemie. 

Hierdoor kwamen er allerlei extra werkzaamheden op ons af. Zo gingen we werken in een projectorganisatie en vormden we het Twentse coördinatiepunt COVID-19. We initieerden diverse overleggen en ondersteunden onze ketenpartners en de GGD.  

Maar ook de reguliere werkzaamheden gingen voor een deel nog door. Er waren verschillende kleine en grotere incidenten waar we als GHOR-organisatie bij zijn ingezet. Het fysieke trainen van crisisfunctionarissen kwam stil te liggen en we gingen over op digitaal trainen. We kijken terug op een intensief jaar waarin we met elkaar ondanks de hectiek mooie dingen hebben bereikt 

In ons jaarbericht laten we zien welke doelstellingen we in 2020 hebben behaald en welke plannen we hebben voor het jaar dat voor ons ligtJe vindt er behalve feiten en cijfers en de partners met wie we samenwerken ook een overzicht van onze reguliere werkzaamheden en de strategische thema’s van waaruit we werken. 

Bekijk hier het GHOR Jaarbericht 2020 

Meer weten over GHOR Twente?

Wil je meer weten over ons team en onze werkzaamhedenNeem dan een kijkje op onze website www.ghortwente.nl en volg ons op social media.