Terug naar overzicht
3 februari 2022

Jaaroverzicht GHOR Twente 2021-2022

Getbigthumbnail (37)

2021 was een jaar dat ook voor GHOR Twente wederom voor een groot deel in het teken stond van de COVID-19 pandemie.

Hierdoor kwamen er allerlei extra werkzaamheden op ons af. Zo hielpen we mee bij het opstellen van veiligheidsplannen voor de vaccinatielocaties en hebben we het Twentse Noaberzorgplan opgezet. We namen deel of waren organisator van diverse COVID overleggen en ondersteunden onze ketenpartners en de GGD.

Maar ook de reguliere werkzaamheden gingen door. Er waren verschillende kleine en grotere incidenten waar we als GHOR-organisatie bij zijn ingezet. In de loop van 2021 hebben we het fysieke trainen van crisisfunctionarissen weer opgepakt maar veel ging ook nog digitaal. We kijken terug op een intensief jaar waarin we met een aantal nieuwe collega's erbij mooie dingen met elkaar hebben bereikt.

In ons jaarbericht laten we zien welke doelstellingen we in 2021 hebben behaald en welke plannen we hebben voor dit jaar. Zo is een van onze prioriteiten het gezamenlijk opstellen van een zorgrisicoprofiel voor Twente. In het jaarbericht vind je behalve feiten en cijfers en de partners met wie we samenwerken ook een overzicht van onze reguliere werkzaamheden en de strategische thema’s van waaruit we werken.

Bekijk hier het GHOR Jaarbericht 2021-2022

Meer weten over GHOR Twente?

Wil je meer weten over ons team en onze werkzaamheden? Kijk dan eens rond op onze website en volg ons op social media.