Terug naar overzicht
3 april 2018

Ketenoefening bij Netwerk Acute Zorg Euregio

Getbigthumbnail

Van 9 april tot en met 12 april 2018 vindt er binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio (Twente en Oost-Achterhoek) een grootschalige crisisoefening plaats, genaamd Matroesjka. Strategische crisisteams van ketenpartners als ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en GHOR zullen gedurende de oefenweek een griepepidemiescenario beoefenen. De oefening is geïnitieerd vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Voorbereid zijn
Acute zorginstellingen bereiden zich vanuit hun taakstelling voor op rampen en crises. Hierbij kan gedacht worden aan de opvang van grote aantallen slachtoffers of het niet meer adequaat kunnen verlenen van acute zorg door uitvallen van voorzieningen of personeel. Tijdens een dergelijke crisis zullen naast de ambulances op straat of de eerste hulp-afdelingen van ziekenhuizen ook crisisteams in actie komen om strategische keuzes te maken voor de organisatie. Deze keuzes kunnen ook invloed hebben op andere organisaties in de acute zorg sector.

Oefenen
Ketenpartners binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio hebben zich de afgelopen jaren voorbereid op ramp- en crisissituaties. Maar wat als een crises organisatie grenzen overgaat? Om de samenwerking tussen verschillende acute zorginstellingen te beoefenen wordt in de week van 9 april tot en met 12 april ketenoefening Matroesjka uitgevoerd. Waarin de focus ligt op de strategische crisisteams binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio. De crisisteams oefenen op verschillende momenten gedurende de week en zullen ook de verbinding zoeken met elkaar om bijvoorbeeld de verdeling van middelen of personeel te bespreken. Ketensamenwerking is een belangrijk oefendoel.