Terug naar overzicht
10 december 2019

Oefenen met GHOR Twente

Getbigthumbnail (18)

Oefenen is belangrijk. Dit geldt voor hulpverleners, maar ook voor zorgverleners van zorginstellingen die ten tijde van een incident de bezig zijn met een snelle en goede afhandeling van het incident en de zorg voor hun cliënten. GHOR Twente is als netwerkorganisatie nauw betrokken bij deze organisaties. Collega Frank is specialist Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO). Hij is dagelijks bezig met het mede voorbereiden van oefeningen voor de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente en het ondersteunen van zorgorganisaties in hun voorbereiding op eventuele calamiteiten. 
 
Weten wat je kunt verwachten
Frank: “Door het bieden van de juiste oefeningen zorgen we ervoor dat medewerkers van een zorginstelling die een rol hebben bij een crisis, goed zijn voorbereid op deze rol. Dat hij of zij weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn, wat hij of zij kan verwachten van anderen, maar ook wat de anderen verwachten van jou. Als er bijvoorbeeld een grote brand bij een verpleeghuis is, komen er veel hulpverleners en zal er een zogenaamd CoPI overleg zijn. CoPI staat voor Coördinatie Plaats Incident. Dat is een overleg tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en bevolkingszorg van de gemeente en crisiscommunicatie. Van een zorginstelling wordt ook verwacht dat er iemand aansluit bij dit overleg.
Dit soort situaties zijn er gelukkig niet vaak, maar om goed voorbereid te zijn is het des te belangrijker om goed te oefenen en voorbereid te zijn.”


Trainen en coachen
Het leukste aan zijn baan vindt Frank het trainen en coachen. “Het is mooi om te zien dat mensen groeien in hun functie en dat je iedereen nog iets kunt leren. We trainen medewerkers op alle niveaus in een organisatie. Bijvoorbeeld over de BOB-structuur en de vergader-agenda van het crisisteam. BOB staat voor Beeld – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Bij de trainingen zitten dan ook wel eens managers die elke dag vergaderen, maar weinig weten van de BOB-structuur en een crisisteam-vergadering. Het is een heerlijk gevoel als na een trainingsdag de deelnemers weer beter voorbereid zijn op crisissituaties.