Terug naar overzicht
12 februari 2019

Patrick Welman nieuw lid Dagelijks Bestuur

Getbigthumbnail (4)

Tijdens de vergadering op 11 februari heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel de heer Patrick Welman te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente.

In december 2018 heeft de heer Schouten afscheid genomen als burgemeester van Oldenzaal. De heer Schouten was lid van het dagelijks bestuur en door zijn vertrek is er een vacature ontstaan.
In artikel 13 van de Regeling Veiligheidsregio Twente is bepaald dat het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur aanwijst. In aanvulling hierop heeft het algemeen bestuur op 7 februari 2017 vastgelegd dat de aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur geschiedt per gebied dat samenvalt met basispolitieteams in het district Twente. De gebieden bepalen zelf welk lid van het algemeen bestuur wordt aangewezen als dagelijks bestuurslid.

In dit geval gaat het om een vacature uit het gebied Noordoost-Twente. Vanuit dit gebied is de nieuwe burgemeester van Oldenzaal, de heer P.G. Welman aangedragen als nieuw lid van het dagelijks bestuur.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur de huidige portefeuilleverdeling ongewijzigd gelaten, in die zin dat de heer Welman de portefeuilles van de heer Schouten overneemt. Het gaat hierbij om de volgende portefeuille: Bevolkingszorg en GHOR inclusief nucleair, Veilig Leven/Zelfredzaamheid en Evenementen. In het DVO heeft de heer Welman de volgende portefeuilles: IVZ incl. afstemming zorgpartners en HIC.