Terug naar overzicht
2 april 2019

Risicobeheersing bij de GHOR: geen dag hetzelfde

Getbigthumbnail (9)

Schouwen bij een evenement, overleggen met andere veiligheidspartners, beoordelen van plannen; geen dag is hetzelfde voor onze collega Jarno. Jarno is vakspecialist risicobeheersing bij GHOR Twente. Advisering bij evenementen op geneeskundig gebied is één van de belangrijkste werkzaamheden. Hij gunt ons een kijkje in zijn agenda.

Zaterdag: Schouw
De werkweek begon voor mij op zaterdag met een schouw bij een C evenement in Twente. C evenementen zijn evenementen waar bijvoorbeeld veel mensen verwacht worden, of die een groter risico hebben zoals een sportevenement. Tijdens een schouw kijken we of de plannen die de organisatie beschrijft in hun veiligheidsplan, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd zoals ze beschreven staan.

Vandaag ben ik met de OvDG (Officier van dienst Geneeskundig) bij een carnavalsoptocht in de regio langs geweest. We hebben de commandopost bezocht (hierin vindt de aansturing van het evenement plaats) en hebben gesproken met de coördinator van de EHBO. Tot slot hebben we een rondje langs de evenementenroute gelopen en een deel van de optocht bekeken.

Maandag: Oost 5 evenementenoverleg
Vanochtend heb ik een evenementenoverleg Oost 5 in Apeldoorn. Samen met de evenementenadviseurs van de GHOR in de Veiligheidsregio IJsselland, Noord- Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid hebben we eens in de 3 maanden een evenementenoverleg. Daarin bespreken we de actualiteiten, ontwikkelingen binnen de evenementenbranche en aanpassingen van wet- en regelgeving. Ook nemen we de documenten door die eenieder gebruikt bij de advisering en we bespreken een casus. Dit alles doen we om van elkaar te leren en om de advisering op evenementen in de oostelijke regio’s op het zelfde niveau te krijgen met dezelfde richtlijnen en eisen.

Dinsdag: Overleggen
Vandaag heb ik een multi overleg, dit is een overleg met verschillende samenwerkingspartners. Ik bereid me daarop voor door de vergunningsaanvraag en het veiligheidsplan met bijbehorende tekeningen door te nemen. De punten die voor de GHOR van toepassing zijn, noteer ik. Zo kijk ik bijvoorbeeld naar de evaluatie van de vorige editie van het evenement, bezoekersaantallen, calamiteitenroutes, middelengebruik (alcohol en drugs), duur van het evenement, weersomstandigheden en de zorgcontacten. De zorgcontacten zijn het aantal en soort behandelingen bij de EHBO. Bij onduidelijkheden vraag ik de organisatie tijdens het multi overleg om toelichting.

Binnenkort beginnen de festivals en andere evenementen weer, zoals Koningsdag- en Bevrijdingsdag. Daarom zijn de werkzaamheden erg divers. In deze weken ben ik bezig met bijna alle aspecten van het evenementenadvisering werk, schouwen, adviezen opstellen en multi overleggen.

Woensdag: Aanvraag B evenement
Evenementen verdelen we onder in categorieën evenementen, namelijk A, B of C evenementen. Bij een C evenement zitten de hulpdiensten (Politie, Brandweer, GHOR) samen met de gemeente en de organisator van het evenement om tafel. Bij A en B evenementen komen de hulpdiensten niet gezamenlijk bijeen, maar is het voor de gemeente wel mogelijk om advies te vragen bij één of meerdere hulpdiensten. Als er een aanvraag van een B evenement binnenkomt, neem ik de stukken zoals veiligheidsplan, aanvraag en bijlagen door en stel het advies op.

Voorafgaand aan een evenement stel ik samen met een collega de operationele briefing op. Deze briefing is gericht aan onze ketenpartners (o.a. ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancedienst). In de briefing staat de informatie die belangrijk is voor de ketenpartners, zoals contactgegevens organisator van het evenement en aanwezige medische organisatie, calamiteitenroutes en andere specifieke kenmerken van het evenement.

’s avonds had ik nog een HINgz overleg. HINgz is de afkorting (één van de velen in ons werk) voor Hoofd Informatie geneeskundige zorg. Dit is een piketfunctie in de crisisorganisatie die ik naast mijn dagelijkse werkzaamheden heb. Eens in de paar maanden zitten we met de HINnen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Altijd onder het genot van een broodje shoarma.

Donderdag: Adviezen opstellen
Vandaag zit ik een hele dag op kantoor om adviezen op te stellen. Nadat een evenementenorganisator de definitieve plannen heeft ingeleverd, hebben de hulpdiensten 10 werkdagen de tijd om het advies op te stellen. Het advies dat ik opstel heet ook wel het Publieke Gezondheidsadvies. Dit advies is opgedeeld in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte stel ik op. Dit is het geneeskundige hulpverlening gedeelte. Hierin wordt het aantal en niveau van de geneeskundige hulpverlening en bijbehorende voorwaarden opgenomen. Het tweede gedeelte bevat de Technische Hygiënezorg. Dit stellen de collega’s van de GGD op. In dit gedeelte worden de voorwaarden voor o.a. eten- en drink voorzieningen, sanitaire voorzieningen, afvalverwerking en gehoorschade beschreven.

Vrijdag: Adviezen afronden en ondertekenen
Vandaag heb ik de puntjes op de i gezet en verschillende adviezen afgerond. De definitieve adviezen stuur ik naar de Directeur Publieke Gezondheid Twente voor ondertekening. Daarna worden ze verzonden naar de Evenementencoördinator die de adviezen van de verschillende hulpverleningsorganisaties samenvoegt tot een gezamenlijk advies.

Samenwerking
Binnen mijn functie werk ik veel samen met verschillende partners zoals de GGD voor adviezen. Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen stemmen de evenementenadviseurs van de GGD en de GHOR eens in de 2 à 3 maanden af. Tijdens dit overleg bespreken we de actualiteiten en bepalen we naar welk evenement de GGD gaat schouwen. Ook nemen we de planning van de komende periode door en mogelijke bijzonderheden of aanpassingen in het advies.

Door de samenwerking met zoveel organisaties en mensen, en de vele soorten evenementen, is geen dag bij mij hetzelfde.