Terug naar overzicht
5 maart 2019

We brengen zorgpartners bij elkaar

Getbigthumbnail (5)

"We hebben geen kant-en-klaar draaiboek liggen in geval van een grote griepepidemie. Maar we zorgen wel voor onderlinge afspraken tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en een beeld van de actuele situatie. Dat kan helpen bij het nemen van beslissingen" vertelt Joos. Joos houdt zich binnen GHOR Twente bezig met informatiemanagement, waaronder netcentrisch werken.

Samen met een aantal GHOR-collega's zorgt zij sinds begin 2019 voor een actueel beeld van zorgcontinuïteit. Dit houdt in dat er dagelijks gekeken wordt naar de capaciteitsgegevens van de verschillende partners in de witte keten. "Elk jaar is er wel één of meerdere keren sprake van een griepgolf. Dit betekent dat ziekenhuizen te maken krijgen met een verhoogd aanbod van patiënten uit verpleeghuizen. Dit, maar ook meer zieken onder het eigen personeel, kan de capaciteit van een ziekenhuis beïnvloeden. Door de gegevens met elkaar te delen, kan op tijd bekeken worden of er maatregelen genomen moeten worden", licht Joos toe. De gegevens worden gedeeld in het Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundig (LCMS-gz). Hierin wordt voor de monitoring zorgcontinuïteit gewerkt met een stoplicht-model: van groen waar alles in orde is, via geel, oranje en rood. Op het moment dat we naar de oranje fase gaan, gaan we met elkaar afstemmen om te kijken hoe we de capaciteit in de witte keten kunnen waarborgen

Samenwerking

De monitoring gebeurt op Oost3-niveau. GHOR Twente werkt hierin samen met Acute Zorg Euregio en de aangrenzende GHOR organisaties in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Tijdens de voorbereiding op het monitoren zijn de verschillende ketenpartners betrokken. Dit zijn ziekenhuizen, huisartsen, ambulancedienst, de GGD en verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Elke organisatie heeft zelf de nodige plannen om ziekte en verhoogd aanbod op te vangen. Maar juist in de onderlinge afstemming faciliteren de GHOR en Acute Zorg.

Joos: "Tot nu toe is de capaciteit, ondanks de heersende griepgolf, voldoende. Maar gezien eerdere jaren, verwachten we eind februari of begin maart een piek. In 2018 hebben we een meerdaagse crisisoefening gehouden. In het beoefende scenario zorgde een griepgolf binnen de ketenpartners voor een crisissituatie waarbij de zorgcontinuïteit in het gedrang kwam. We hebben daardoor onze afspraken kunnen aanscherpen. Dat soort oefeningen helpen ons bij de belangrijkste taak die we als GHOR hebben, namelijk het bij elkaar brengen van partners om te zorgen voor een goede zorgcontinuïteit voor inwoners die zorg nodig hebben."