ghor_rgb

Planvorming en beleid

    GHOR Twente maakt afspraken met geneeskundige en andere hulpverleningsorganisaties over de inzet tijdens crises. Als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente wordt er voor de multidisciplinaire planvorming nauw samengewerkt met de overige kolommen. Voorbeeld van een multidisciplinair plan is een rampbestrijdingsplan. In Twente hebben we voor een aantal bedrijven en locaties rampbestrijdingsplannen opgesteld. In deze plannen wordt gewerkt met generieke scenario’s, toepasbaar voor meerdere plannen, die gezamenlijk zijn ontwikkeld door de kolommen. Voor de implementatie van een dergelijk plan is elke kolom zelf verantwoordelijk. Zo heeft GHOR Twente voor elk rampbestrijdingsplan een richtlijn optreden opgesteld, die de repressieve functionarissen gebruiken.

    Daarnaast maakt GHOR Twente afspraken met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsenposten en de ambulancedienst. Een voorbeeld hiervan is de geneeskundige slachtofferinformatie tijdens een crisis. De GHOR is verantwoordelijk voor dit proces. Daarbij zijn heldere afspraken met zorgverleners de basis voor een goede werking van het proces. In de koude fase ontwikkelen de partners samen het proces geneeskundige slachtofferinformatie. Daarna worden de gemaakte afspraken uitgewerkt in plannen en procedures. Voorbeeld van een procedure is het werken met een eenduidige lijst voor het aanleveren van slachtofferinformatie. De zorgverleners in de regio sturen deze  informatie naar de GHOR om te voorkomen dat overbodige informatie wordt aangeleverd. Ook zijn er afspraken gemaakt hoe op een veilige wijze met slachtofferinformatie om te gaan.

    GHOR Twente adviseert het openbaar bestuur over te nemen maatregelen. Maatregelen om de kans op grootschalige ongevallen te verkleinen en om de regio adequaat voor te bereiden op de geneeskundige hulpverlening bij crises.