3. Opleiden, Trainen & Oefenen@4X

Evalueren en leren van incidenten en oefeningen richt zich primair op de crisisfuncties van de GHOR Twente-crisisorganisatie. Dit zijn de Directeur Publieke Gezondheid, de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg, het Hoofd Informatie Geneeskundige zorg en de Officier van Dienst Geneeskundige zorg. GHOR Twente werkt echter in een groot netwerk waarbij de samenwerking met onze multidisciplinaire partners en met onze partners binnen het geneeskundige netwerk succesbepalend is. Het is daarom voor GHOR Twente ook heel belangrijk dat er oog en aandacht is voor deze samenwerkingspartners en dat waar het bijdraagt aan leren, deze partijen betrokken zijn.

GHOR Twente gelooft dat een veilig leerklimaat, concrete proces-/en werkafspraken over evalueren en leren en leiderschap dat leren versterkt en stimuleert de bouwstenen zijn voor een lerende crisisorganisatie. Om hier verder invulling aan te geven hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Focus op de eigen verantwoordelijkheid
• Vier de successen en kwaliteiten!
• Evalueren en leren is níet verantwoorden
• Duidelijke afspraken
• Op maat evalueren en leren
• Focus op GHOR Twente, maar met aandacht voor het brede netwerk

We hebben afgesproken dat iedere inzet en oefening van onze crisisfunctionarissen geëvalueerd wordt met een zelfreflectie. Bij grote inzetten waarbij meerdere partners uit de witte keten een rol hebben gehad kunnen we ervoor kiezen een evaluatiebijeenkomst te organiseren, om zo alle leermomenten te bundelen.

Uit oefeningen en incidenten kunnen verschillende onderwerpen terug komen in de evaluatie/reflectie. Te denken valt aan zaken rondom techniek/systemen/ICT, vakinhoudelijke kennis of vaardigheden, procedures en werkafspraken, persoonlijke vaardigheden en competenties of persoonlijk impactvolle ervaringen. Passend bij het thema dat in de evaluaties en/of reflecties naar voren komen zetten we zo nodig acties of aanbevelingen uit.

Multidisciplinair leren van inzetten
Binnen Veiligheidsregio Twente bestaat een multidisciplinaire kenniskring leren van incidenten. Zij houdt zich ook bezig met het leren van incidenten (binnen en buiten en de regio) en oefeningen, met een focus op de multidisciplinaire crisisorganisatie. Zie hier de werkwijze van de kenniskring.

Meer weten over leren en evalueren binnen GHOR Twente? Neem gerust contact op met Frank Polman.