2. Zorgcontinuïteit@4X

De GHOR kan haar taak tijdens rampen en crisissituaties alleen goed uitvoeren als de zorginstellingen ook goed zijn voorbereid. Bij een brand in een verzorgingstehuis is het bijvoorbeeld belangrijk dat vooraf is nagedacht over evacuatie en verplaatsing van hulpbehoevende cliënten.

Afgelopen jaren heeft GHOR Twente met velerlei instellingen (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen) samengewerkt om tot een goede voorbereiding te komen. Werkgroepen met vertegenwoordigers van de zorginstellingen zijn aan de slag gegaan om na te denken welke maatregelen nodig zijn in allerlei noodsituaties. Dit heeft in 2010 geleid tot een handreiking, waarin uitgebreid beschreven staat waaraan men moet denken bij het maken van een plan. Met deze handreiking kunnen alle instellingen verder hun eigen plannen op maat gereed maken. Cruciaal in de plannen is dat elke instelling een crisisteam onder leiding van een crisis coördinator kent. De crisis coördinator is de schakel met de GHOR en daarmee met de rampbestrijdingsorganisatie.

Een volgende stap is het opleiden en oefenen. Het personeel moet natuurlijk op de hoogte zijn van de plannen. Daarna is het heel nuttig om de plannen te oefenen. Daarmee wordt duidelijk of het plan goed werkt en tegelijkertijd raken de personeelsleden vertrouwd met de procedures en de rol die ze moeten vervullen.