23 januari 2024

Jaarbericht

Met trots presenteren we het GHOR Twente jaarbericht waarin we terugblikken op het afgelopen jaar maar ook laten zien welke plannen we hebben voor komend jaar.

"2023 bracht na de hectische coronajaren en de vluchtelingencrisis eindelijk weer wat rust met zich mee." Hiermee opent Directeur Publieke Gezondheid Samantha Dinsbach het GHOR jaarbericht. Na de coronacrisis stond er met de inval van Rusland in Oekraïne gelijk weer een nieuwe crisis voor de deur. Ook het jaar 2023 stond nog in het teken van de opvang van vluchtelingen maar voor de GHOR lag hier in het afgelopen jaar een minder intensieve rol. Dat gaf ons de gelegenheid om de basis weer op orde te krijgen na een paar hectische jaren.

In dit jaarbericht laten de collega's zien wat GHOR Twente in 2023 samen met de ketenpartners tijdens crisissen en daarbuiten voor elkaar heeft gekregen. Een belangrijk project dat afgelopen jaar centraal stond, was het opstellen van het zorgrisicoprofiel voor Twente. Net voor de kerst heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente dit stuk officieel vastgesteld. Een mooie mijlpaal!

Andere onderwerpen die in het jaarbericht aan bod komen, zijn de inzetten van afgelopen jaar tijdens grote en kleinere incidenten in de regio, het programma voor opleiden, trainen en oefenen dat we voor het eerst sinds de coronacrisis weer volledig hebben kunnen draaien en het reguliere werk op de thema’s informatiemanagement, zorgcontinuïteit, externe veiligheid en evenementenadvisering. Veel leesplezier!

Ga naar het jaarbericht: https://jaarbericht2023.ghortwente.nl