3 Opleiden Trainen Oefenen 4X 100

Deze OTO-investering bestaat uit vier delen:

  1. Het voorbereiden door opleiden, trainen en oefenen van onze GHOR-crisisfunctionarissen op hun taak tijdens crises en de samenwerking met alle betrokkenpartijen.
  2. Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen met de collega’s van de andere disciplines brandweer, politie, bevolkingszorg (de Twentse gemeenten) en crisiscommunicatie.
  3. Opleiden, trainen en oefenen van en met onze ketenpartners (ziekenhuizen, GGD, huisartsenzorg en ambulancevoorziening) ten behoeve van een goede samenwerking in en met de geneeskundige keten tijdens crises.
  4. Opleiden, trainen en oefenen van en met de zorginstellingen binnen de VVT-sector ten behoeve van een goede crisisvoorbereiding en samenwerking tijdens crises.

Het voorbereiden door opleiden, trainen en oefenen van onze GHOR-crisisfunctionarissen op hun taak tijdens crises en de samenwerking met alle betrokken partijen.
Het is belangrijk dat de GHOR-collega’s die een coördinerende rol vervullen tijdens een crisis of ramp ‘vakbekwaam’ zijn en blijven. Daarom investeert GHOR Twente in het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van deze collega’s. Het gaat om de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg, het Hoofd Informatie en de Officier van Dienst Geneeskundige zorg. Allereerst volgen al onze crisisfunctionarissen een functieopleiding die afgesloten wordt met een examen. Pas na het behalen hiervan is de crisisfunctionaris ‘start-bekwaam’. Een jaarlijks op de functies afgestemd OTO-programma maakt en houdt deze functionarissen vakbekwaam.

Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen met de collega’s van de andere disciplines brandweer, politie, bevolkingszorg (de Twentse gemeenten) en crisiscommunicatie
Een goede samenwerking met de collega’s van de andere disciplines brandweer, politie, bevolkingszorg (de Twentse Gemeenten) en crisiscommunicatie is een must. Hierin investeert de Veiligheidsregio Twente met het multidisciplinair OTO-programma. GHOR Twente werkt mee in de voorbereiding, uitvoering en deelname aan deze activiteiten voor onze verschillende crisisfuncties.

Opleiden, Trainen en oefenen van en met onze ketenpartners en zorginstellingen binnen de VVT-sector
Omdat GHOR Twente een netwerkorganisatie ‘pur sang’ is, investeren wij in kennen en gekend worden, zodat we elkaar snel kunnen vinden tijdens crises en dat we elkaar vertrouwen. Het samen oefen en trainen is bij uitstek een geschikte manier om onze rol als verbindende schakel in de geneeskundige keten te versterken. Ook delen we graag onze kennis van en ervaring met crises met onze partners.

Daarom biedt GHOR Twente de zorgorganisaties in Twente de mogelijkheid zich (nog beter) voor te bereiden op het (samen)werken in crisissituaties door hierop te trainen en hier realistisch mee te oefenen.
Dit kan binnen de eigen organisatie/het eigen crisisteam, maar ook samen met hulpdiensten of andere zorgorganisaties. We hebben immers een gemeenschappelijk streven; Zorg(continuïteit) en veiligheid voor de zorgbehoevende medemensen. In zowel dagelijkse als bijzondere omstandigheden zoals crises en rampen.

Bekijk hier de OTO jaarkalender van 2024

Kijk hier voor een overzicht van de trainingen die de GHOR aanbiedt voor ketenpartner en zorginstellingen.