Ovd G Oefening

Operationele GHOR functies

Vanuit de GHOR kunnen er verschillende operationele functies geactiveerd worden. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van het GHOR-bureau en van (geneeskundige) partners, zoals GGD en ambulancezorg.

Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is verantwoordelijk voor de GGD en de GHOR en aanspreekpunt voor bestuur, brandweer, politie, gemeente en justitie. De DPG treedt op als adviseur van de burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio en adviseert over de te nemen maatregelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is de DPG eindverantwoordelijk voor het totale geneeskundige proces.

 

Algemeen Commandant geneeskundige zorg

De Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACgz) is lid van het Regionaal Operationeel Team (ROT) en geeft van daaruit leiding aan alle geneeskundige eenheden. De ACgz is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Ook adviseert de ACgz de operationeel leider en DPG.

 

Hoofd INformatie

De Hoofd INformatie (HIN) is de linking pin tussen de regionale crisisorganisatie en de geneeskundige partners op het gebied van informatie en personele/facilitaire voorzieningen bij geneeskundige en/of multidisciplinaire incidenten, rampen en crises. De HIN is verantwoordelijk voor de informatieverzameling en -bundeling vanuit de 'witte kolom' en de duiding van die informatie.

 

Officier van Dienst Geneeskundig

Als er sprake is van een GRIP-situatie kan de dienstdoende Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) worden gealarmeerd. De OvDG zorgt voor afstemming met de politie en brandweer. Hij coördineert de benodigde geneeskundige hulp ter plaatse.

 


Multidisciplinaire teams

Verschillende teams en functionarissen komen tijdens crises in actie. Bij multidisciplinaire teams is GHOR Twente één van de deelnemende partijen. In deze teams werkt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie en gemeenten.

Commando Plaats Incident (CoPI): multidisciplinair team dat het incident ter plaatse bestrijdt. Voor de GHOR neemt de Officier van Dienst Geneeskundig deel aan het gezamenlijk overleg en geeft leiding aan de geneeskundige eenheden ter plaatse.

Regionaal Operationeel Team (ROT): multidisciplinair team dat het effectgebied van een incident bestrijdt. Namens de GHOR neemt de Algemeen Commandant geneeskundige zorg deel aan het multidisciplinair overleg en heeft de operationele leiding over het geneeskundig deel van de inzet.

Crisisteam: adviserend multidisciplinair team dat de burgemeester op strategisch niveau ondersteunt. Voor de GHOR neemt de Directeur Publieke Gezondheid deel aan dit team.

Regionaal BeleidsTeam (RBT): het RBT bestaat uit alle burgemeesters uit de regio onder leiding van de voorzitter Veiligheidsregio (burgemeester van Enschede). Dit team kan gemeentegrensoverschrijdende rampen besturen. In het RBT zitten de hoofden van de regionale hulpdiensten, voor de GHOR de Directeur Publieke Gezondheid.