Actueel bij GHOR Twente

Kerntaken van de GHOR:

1. Evenementadviserin Evenementadvisering 2. Zorgcontinuïtei Zorgcontinuïteit 3. Opleiden, Trainen & Oefene Opleiden, trainen & oefenen 4. Informatiemanagemen Informatiemanagement
Diverse Collegas Overleggen

112 Netwerk: Juli 2022

Met in deze editie o.a. een terugblik op meer dan twee jaar COVID-19, een casus uit de praktijk van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en ontwikkelingen in het acute zorglandschap. 

Laatste uitgave
20190704 Oefenleiding

Interview

Frank Polman

Oefenen met GHOR Twente
Lees meer