2 april 2024

Door klimaatverandering ontstaat er naar verwachting in de toekomst een toenemend risico op natuurbranden. Dit komt door langere periodes van droogte en toenemende temperaturen. 

Vanuit GHOR Twente hebben we samen met Brandweer Twente gekeken welke zorginstellingen in gebieden liggen die een verhoogd risico hebben voor natuurbranden. Deze zorginstellingen hebben we een brief gestuurd met informatie wat je moet doen als er een natuurbrand is en wat je zelf kunt doen om risico's te verkleinen. 

Natuurbrand 2

Twee fases

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden. In Nederland werken we met 2 fases:

Fase 1: Regulier natuurbrandgevaar: wees altijd voorzichtig met vuur in de natuur.

Fase 2: Verhoogd natuurbrandgevaar: wees extra alert op brand en vermijd vuur in de natuur.

Uitleg fases

Fase 1
Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen.

Fase 2 
In deze fase is het al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat, is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Tijdens deze fase kunt u, uw medewerkers, uw cliënten of patiënten nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112.

Via de website www.natuurbrandrisico.nl kunt u een automatisch bericht ontvangen bij wijziging van de risicofase in onze regio. Dit doet u door op de website uw e-mailadres door te geven en voor regio Twente te kiezen.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand in uw omgeving is?

Wacht hulp niet af. Evacueer de locatie en vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar verplaats u haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt. Help andere mensen en vooral minder zelfredzamen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over natuurbrand en hoe u mensen binnen uw zorglocatie hierop zo goed mogelijk kunt voorbereiden? Kijk dan op www.twenteveilig.nl/natuurbrand of neem contact op met uw contactpersoon bij Brandweer Twente.

Ondersteuning GHOR

Heeft u interesse in bijvoorbeeld een crisisteamtraining met als thema natuurbrand? Of wilt u ondersteuning bij het verwerken van natuurbrand risico’s in uw crisisplannen? Neem dan contact met GHOR Twente. U vindt onze gegevens op de contactpagina