Terug naar overzicht
14 december 2023

Zorgrisicoprofiel Twente gereed

Schermafbeelding 2023 09 05 112722

Voor een goede voorbereiding op rampen en crises is het van belang om te weten welke risico’s er in de regio zijn. Elke veiligheidsregio stelt dan ook een regionaal risicoprofiel op om de risico’s te inventariseren en te analyseren. Maar wat betekenen deze risico’s voor de zorgketen? En zijn dit ook wel de belangrijkste risico’s voor de geneeskundige hulpverlening? Of hebben andere risico’s een grotere impact op de zorg?

Na een zorgvuldig proces van zo’n anderhalf jaar is het Zorgrisicoprofiel Twente gereed. Hierin staan de vier meest relevante crisistypen uitgewerkt waar de zorgsector in deze regio mee te maken kan krijgen: cybercriminaliteit, uitval elektriciteitsvoorziening, infectieziekten en verontreiniging drinkwater.

Per type crisis is samen met de Twentse zorgpartners onderzocht waar de knelpunten zitten en worden aanbevelingen gedaan om goed voorbereid te zijn. Het Zorgrisicoprofiel Twente is een aanvulling op het regionale risicoprofiel van Veiligheidsregio Twente.

Meer weten?