ghor_rgb

Over ons

Medewerkers

Het team van GHOR Twente bestaat onder andere uit vakspecialisten, beleidsmedewerkers en ondersteuning.

Lees meer

Zorgcontinuiteit

Bij een ongeval, ramp of crisis (zoals een grieppandemie) kunnen zorginstellingen in de problemen komen doordat ze niet meer in staat zijn zorg te verlenen aan hun cliënten.  Ieder zorginstelling is zelf verantwoordelijk zich op dit soort situaties voor te bereiden door plannen te maken en deze regelmatig te oefenen.

Lees meer

Opleiden, trainen, oefenen

Een crisis of calamiteit gebeurt gelukkig niet elke dag. Maar áls het gebeurt moeten alle betrokken hier goed op voorbereid zijn. Daarom investeert GHOR Twente veel in het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de betrokkenen bij een ramp of crisis.

Lees meer

Evenementadvisering

GHOR Twente is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (bron: Wet veiligheidsregio's; artikel 1).

Lees meer

Planvorming en beleid

GHOR Twente maakt afspraken met geneeskundige en andere hulpverleningsorganisaties over de inzet tijdens crises. Als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente wordt er voor de multidisciplinaire planvorming nauw samengewerkt met de overige kolommen.

Lees meer

Werkzaamheden tijdens crisis

Vanuit de GHOR kunnen er verschillende operationele functies geactiveerd worden. De GHOR-functionarissen die tijdens crisissituaties in actie komen, zijn medewerkers van het GHOR-bureau en van (geneeskundige) partners, zoals GGD en ambulancezorg. Dit filmpje maakt duidelijk wat we doen.

Lees meer

Leren en evalueren

Een professionele en vakbekwame crisisorganisatie is een lerende organisatie. Het is daarom belangrijk dat we investeren in evalueren, leren en reflecteren.

Lees meer

Vacatures

Wil jij een bijdrage leveren aan de veiligheid van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft? Dan is een baan bij GHOR Twente misschien iets voor jou.

Lees meer