Daisy Jansen

Beleidsadviseur zorgcontinuïteit

Daisy is beleidsadviseur zorgcontinuïteit. Binnen de crisisorganisatie is Daisy Algemeen Commandant geneeskundige zorg.

Als beleidsadviseur zorgcontinuïteit ben ik verantwoordelijk voor het proactief onderhouden van contacten met de zorgorganisaties in Twente om hen te kunnen adviseren en ondersteunen bij planvorming en voorbereiding op rampen en crises. Met name voor de niet-acute zorg ligt hier een taak. Daarnaast houd ik me bezig met het adviseren van de zorgsectoren over crisismanagement (o.a. integraal crisisplan) en een programma voor het trainen en oefenen van de eigen crisisorganisatie. Dit doe ik samen met de collega’s van Opleiden, Trainen en Oefenen.

Om al deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn er nauwe contacten met omliggende regio’s en neem ik deel aan landelijke werkgroepen in het kader van kennisuitwisseling en het versterken van de samenwerking. Daarnaast ben ik op het gebied van zorg het aanspreekpunt vanuit de GHOR in voorkomende crisissituaties. Denk hierbij aan COVID-19 en de vluchtelingencrisis.

Het brede takenpakket en de meerwaarde die je in deze functie hebt in het gebied tussen gezondheidszorg, veiligheid en bestuur maakt mijn werk erg veelzijdig en uitdagend. Deze aspecten in combinatie met fijne collega’s zorgt ervoor dat ik met veel plezier bij de GHOR werk.

Terug naar overzicht
Jlf10178 Bewerkt