Frank Polman

Vakspecialist Opleiden - Trainen - Oefenen

Frank is vakspecialist Opleiden - Trainen - Oefenen. Binnen de crisisorganisatie is Frank Officier van Dienst geneeskundig. 

Als specialist opleiden, trainen en oefenen ben ik primair verantwoordelijk voor het vakbekwaam maken en houden van alle repressieve GHOR functionarissen. Ook ondersteun ik zorgcontinuïteit in het voorbereiden van ketenpartners op rampen en crises. Als het gaat om het effectief bestrijden van rampen en crises is samenwerking met de andere kolommen binnen de Veiligheidsregio Twente erg belangrijk, namens de GHOR maak ik daarom deel uit van de werkgroep Multi vakbekwaam. Verder ben ik lid van ‘de kenniskring’ een multidisciplinaire werkgroep die als doelstelling heeft te leren van incidenten.

Als verpleegkundige ben ik ooit bij de ambulancedienst terecht gekomen, in deze periode, die 20 jaar geduurd heeft, heb ik de opleiding tot Officier van Dienst Geneeskundig gedaan (OvDG). Hier kwam ik er achter dat het bestrijden van rampen en crises mij op het lijf geschreven is. In 2016 ben ik als trainer/coach aan de slag gegaan in deze opleiding. In 2018 werd ik vanuit de ambulancedienst gedetacheerd bij ons GHOR bureau, een gigantische ommezwaai. Hier ben ik vol enthousiasme aan de slag gegaan.

Wat ik belangrijk vind is de verbinding met onze ketenpartners en wat wij kunnen bijdragen aan goede voorbereiding op rampen en crisis. Hier een belangrijke rol te spelen maakt dit werk erg waardevol en zeer interessant. De GHOR is weliswaar een kleine organisatie met een klein team, maar bestaat uit zeer enthousiaste mensen die als doel hebben om zorg, veiligheid en openbaar bestuur met elkaar te verbinden. We zijn een echte netwerkorganisatie. Mijn lijfspreuk is dan ook: alleen ga je sneller, samen kom je verder!!

Terug naar overzicht
Jlf10492 Bewerkt