Gertjan Rozendom

Hoofd bureau GHOR

Gertjan is bureauhoofd GHOR Twente. Binnen de crisisorganisatie is Gertjan Directeur Publieke Gezondheid.

Als bureauhoofd geef ik leiding aan het team GHOR Twente en houd me daarnaast bezig met het adviseren van de veiligheidsdirectie en het bestuur van Veiligheidsregio Twente met betrekking tot de geneeskundige kolom van onze crisisorganisatie.

Vanaf 1982 ben ik actief in het publieke domein, vooral voor de lokale overheid. Binnen de gemeentewereld heb ik diverse functies mogen vervullen, van communicatieadviseur en ambtenaar openbare veiligheid tot teamleider strategie en beleid en raadsgriffier. Van 2014 tot 2020 was ik gemeentesecretaris in Borne.

Vanaf 1 februari 2021 ben ik in dienst van Veiligheidsregio Twente als bureauhoofd GHOR. Een enthousiast team met 12 medewerkers in de bureau-organisatie en meer dan 20 repressieve functionarissen. In de functie van bureauhoofd neem ik deel aan diverse overleggen, zowel intern als extern. Zoals het landelijk overleg met alle hoofden GHOR en het overleg met de ketenpartners binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Intern vertegenwoordig ik de GHOR onder meer in de vakgroep Crisisbeheersing en het bedrijfsvoeringsoverleg.

De GHOR staat zowel landelijk als regionaal voor een belangrijke doorontwikkeling. Enerzijds op basis van de evaluatie van de Wet Veilheidsregio’s en anderzijds vanwege de in de Covidperiode opgedane ervaringen. Een boeiende ontwikkeling die de kracht van de GHOR in de driehoek veiligheid, zorg en bestuur versterkt, namelijk het zijn van netwerker en verbinder!

Als piketfunctionaris ben ik directeur publieke gezondheid (DPG) en in crisissituaties adviseur van het crisisteam met betrekking tot de geneeskundige aspecten. Dit piket wordt ingevuld samen met de DPG’en van de veiligheidsregio’s IJsselland en Noordoost Gelderland.

De GHOR wordt ook gevraagd om bij te dragen aan taken die Veiligheidsregiobreed moeten worden opgepakt. In dat kader heb ik in de periode van maart tot en met september 2022 de rol van projectleider voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de Crisisnoodopvang voor asielzoekers voor Veiligheidsregio Twente mogen vervullen. Vanaf oktober 2022 ben ik projectleider voor het Twentse project Zorg, Veiligheid en Straf, waarin knelpunten in de aanpak van jeugdproblematiek, huiselijk geweld en personen met onbegrepen gedrag centraal staan.

Mijn lijfspreuk: “keep calm, and stick to the plan!”

Terug naar overzicht
Jlf10600 Bewerkt