Jarno Rouweler

Adviseur risicobeheersing en evenementen

Jarno is adviseur risicobeheersing en evenementen

Dit is Jarno Rouweler, binnen GHOR Twente werkzaam als adviseur risicobeheersing en evenementen. Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij ook een functie in de crisisorganisatie. Jarno is Hoofd informatie geneeskundige zorg (HINgz).

 

Beleidsadviseur Risicobeheersing

Als beleidsadviseur risicobeheersing houdt Jarno zich bezig met een breed scala aan risicobeheersing- gerelateerde onderwerpen. Zo adviseert Jarno de over GHOR aspecten in externe veiligheidsvraagstukken, klimaatverandering en de ontwikkelingen m.b.t. de omgevingswet. Tevens is Jarno projectleider voor het Zorgrisicoprofiel, meer informatie over het zorgrisicoprofiel is te vinden op www.zorgrisicoprofiel.ghortwente.nl.  

 

Beleidsadviseur evenementen

Tijdens zijn werkzaamheden als adviseur evenementen heeft Jarno contact met tal van partners. Zo gaat hij tijdens de advisering op evenementen namens de GHOR in gesprek met o.a. de organisator van het evenement, de gemeente, politie en brandweer om er gezamenlijk een mooi en veilig evenement van te maken. Zijn rol is om te adviseren hoe de geneeskundige hulpverlening op het evenement ingericht dient te worden. Een goede inrichting vermindert gezondheidsrisico’s en zorgt ervoor dat de juiste geneeskundige hulpverlening aanwezig is op het evenement. Dit alles met het doel om de reguliere zorg te ontlasten. Het adviseren op evenementen doet hij samen met Charlotte.

Om het beleid rondom evenementen af te stemmen met de ketenpartners zit Jarno meerdere keren per jaar om tafel met verschillende (acute) partners, zo zijn er frequente overleggen met Ambulance Oost, GGD Twente, Huisartsenposten, Ziekenhuizen maar ook met een aantal grote evenementenzorgorganisaties welke aanwezig zijn op de evenementen in Twente. Daarnaast sluit Jarno aan bij de Landelijke overleggen GHOR evenementenadviseurs en wordt er op Oost 5 gebied samengewerkt aan het evenementenbeleid.

 

Terug naar overzicht
Jlf10558 Bewerkt