Kitty Leibbrand

Vakspecialist opleiden, trainen & oefenen

Kitty is vakspecialist opleiden, trainen & oefenen bij GHOR Twente

"In mijn loopbaan heb ik gewerkt binnen het onderwijs en de zorg waarvan de laatste 10 jaar als manager. Tijdens de eerste coronagolf zat ik als regiomanager bij de huisartsenzorg Oost Achterhoek. Opeens vielen veel dagelijkse werkzaamheden weg en gingen we over op crisismanagement. Met deze ervaring op zak wilde ik graag mijn focus verleggen en me inzetten voor een goede voorbereiding en inzet bij crisissituaties."

"Ik heb heel veel zin om weer bezig te gaan met opleiden, trainen en oefenen. Met alle kennis, protocollen, richtlijnen en afspraken in de rugzak blijft het uiteindelijk mensenwerk op het moment dat er een ramp of crisis is. Samen leren van eerdere incidenten en oefenen van scenario’s helpen daarbij."

Foto Kitty