12601 Calamiteitenoefening Twentekanaal 2149

Wat is een zorgrisicoprofiel?

Een zorgrisicoprofiel geeft weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg in een bepaalde regio. Aan de hand van deze crisistypen wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele zorgsysteem.

 

Waarom een zorgrisicoprofiel?

Het zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de geneeskundige keten het meest kwetsbaar is ten tijde van een ramp en/of crisis. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar prioriteiten stellen bij het ontwikkelen van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers voor bepaalde incidenten. Het geeft ons een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten en zorgt ervoor dat we voorbereid zijn om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen tijdens een ramp en/of crisis.

De gesprekken omtrent het opstellen van een Zorgrisicoprofiel verstevigen de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en bevorderen de onderlinge informatie-uitwisseling. Ook ondersteunt het zorgrisicoprofiel de besturen van de veiligheidsregio en zorgpartners in de besluitvorming omtrent de disbalansen in vraag en aanbod van zorg bij rampen en crises.

De projectorganisatie

GHOR Twente is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het hele proces: het selecteren van incidenttypen, het organiseren van een verdiepingssessie met alle betrokkenen, het opstellen van incidentbeschrijvingen, het analyseren van de data en het opstellen van het einddocument ‘Zorgrisicoprofiel Twente’. In dit proces werken we nauw samen met Bureau Acute Zorg Euregio.

 

Ketenpartners

De Twentse zorgpartners hebben een grote rol bij het valideren en prioriteren van de incidenttypen, het scoren van de belasting op het primaire proces voor hun eigen organisatie en de onderlinge afhankelijkheid in de keten. De zorgpartners die we hierbij betrekken, zijn regionale ziekenhuizen, huisartsenposten, huisartsen, verloskunde, GGZ, GGD Twente, Gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, Meldkamer ambulancezorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

 

Meer weten?

Neem dan een kijkje op de projectwebsite zorgrisicoprofiel.ghortwente.nl of neem contact op met projectleider Jarno Rouweler. 

Download hier het Zorgrisicoprofiel Twente (pdf)